ReadyPlanet.com
dot dot


แผ่นหลังคา
ประตูม้วน
อุปกรณ์อื่นๆ
โครงสร้างสำเร็จรูป (PEB)
ม้วนคอยล์เหล็ก
ผลงานการติดตั้ง


วิธีทำหลังคาโค้ง

หลังคาแบบโค้ง

    หลังคาโค้ง มีวิธีการทำอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ แบบที่ทำโค้งด้วยเครื่องจักร (Crimp) และแบบที่นำแผ่นตรงไปติดตั้งบนหลังคาโค้ง (Sprung)

          1. วิธีการทำโค้งด้วยเครื่องจักร (Crimp) 

                 คือการรีดแผ่นตรงตามลอนที่ต้องการ แล้วนำแผ่นที่รีดลอนแล้วไปเข้าเครื่องทำโค้ง โดยทำได้ทั้งโค้งคว่ำและโค้งหงาย โค้งแบบครึ่งวงกลม (ทั้งแผ่น) หรือโค้งแบบกันสาด (โค้งปลายแผ่น)  ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าขึ้นโครงหลังคารึยัง หากขึ้นโครงหลังคาแล้ว ต้องมีการวัดองศา , รัศมี และความยาวช่วงโค้ง ถอดแบบออกมาก่อน จึงสามารถผลิตได้ เพื่อความถูกต้องและความพอดีของแผ่นที่จะนำไปติดตั้ง  แต่หากยังไม่ได้ทำโครงสร้าง ทางบริษัทฯ จะมีแบบมาตรฐาน เฉพาะโค้งปลายแบบกันสาด ให้ลูกค้าเลือกสั่งผลิตเพื่อความรวดเร็ว

หลังคาที่ทำโค้งด้วยเครื่องจักร แบบโค้งครึ่งวงกลม

          2. วิธีการทำโค้งโดยใช้น้ำหนักของแผ่นเอง (Sprung)

                  การทำ Sprung คือ การที่นำแผ่นหลังคาเมททอลชีท แผ่นตรง ไปติดตั้งบนโครงหลังคาโค้ง โดยการให้โค้งด้วยน้ำหนักของแผ่นเอง จะใช้ในกรณีที่หลังคามีความกว้างมากๆ ประโยชน์คือ ช่วยประหยัดค่าดัดโค้งได้

 

หลังคาที่ใช้วิธี SprungCopyright © K.C. METAL SHEET CO.,LTD